ÎNSCRIERI: 9 FEBR.-27 MAR. 2015

     PREGĂTIRE PENTRU CONCURS: 4-6 MAI 2015

     CONCURS : 7-9 MAI 2015

     TEMA CONCURSULUI: ZIUA EUROPEI

     EVALUARE NAŢIONALĂ LA CLASĂ, FAZA a IV-a

     FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

     Proiectul “Cu Europa…La Joacă – EUROȘCOLARUL” încurajează participarea școlarilor din clasa pregătitoare și clasele I-IV, stimulându-i practic prin desenele şi textile folosite, „să citească” singuri întrebările şi să încercuiască, să bifeze sau să completeze răspunsurile corecte. Totodată, le oferă șansa de a concura alături de preșcolarii din toată țara și din străinătate. „Euroșcolarul” respectă noul curriculum, are subiecte accesibile, adaptate vârstelor copiilor, cu întrebări concise, imagini mari și clare.

     Concursul „Euroșcolarul” este FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE, subiectele, împreună cu baremul de corectare și diploma de participare a școlarului, fiind puse la dispoziția organizatorului, pe site, de către FUNDAȚIA PENTRU EVALUAREA COMPETENȚELOR ÎN EDUCAȚIE(FECED) ȘI EDITURA DIANA, în ziua concursului.

     ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

     Înscrierea participanților se face online accesând formularul de înscriere până la data de 27 MARTIE.

     Organizatorul de grup poate înscrie minimum 10 participanți din clasa sa ori din alte clase, condiția fiind să aparțină aceleiași unități de învățământ.

     PREGĂTIREA PARTICIPANŢILOR

     În perioada 4-6 mai, perioadă destinată pregătirii participanţilor, Editura Diana şi FECED vă pun la dispoziţie suportul pentru pregătirea concursului(o carte ce va putea fi accesată doar online).

     DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

     Începând cu data de 7 MAI 2015, FECED și EDITURA DIANA vor pune doar la dispoziția organizatorilor care au completat formularul de înscriere, subiectele de concurs pentru fiecare grupă în parte, baremele de corectare și diplomele participanților. În ziua concursului (7-9 mai 2015), organizatorul va înmâna fiecărui școlar fișa de concurs.

     Timpul de lucru este de 40 de minute, iar elevii compltează răspunsurile corecte direct pe fișa de concurs „Euroșcolarul”,fără a mai complete altă grilă.

     Cu acordul conducerii unităţii de învăţământ, organizatorul va stabili, la libera alegere, atât ora cât şi sala necesară desfăşurării concursului, în afara orelor de curs.

     Dacă, din motive obiective, concursul nu se poate desfăşura pe datele de 7-9 MAI 2015, vă rugăm să-l organizaţi anterior acestor date, după orele de curs, cu notificarea în scris a organizatorului general (FECED ), la adresa: info@feced.ro

     Imediat după susținerea concursului, fișa de concurs va fi corectată de către organizatorul de grup și validată decătre organizatorul pe unitate.

     CUM SE FACE PREMIEREA PE GRĂDINIȚĂ:

  • Premiul I – se acordă copiilor care au obţinut 100 de puncte;
  • Premiul al II-lea – se acordă copiilor care au obţinut 90-99 de puncte;
  • Premiul al III-lea – se acordă copiilor care au obţinut 80-89 de puncte;
  • Menţiune – se acordă copiilor care au obţinut 70-79 de puncte.

     Copilul va merge acasă cu fişa de concurs corectată și cu diploma completată de organizator.

     Diplomele participanților, puse la dispoziția organizatorilor care au completat formularul de înscriere, sunt valabile doar după ce au fost ștampilate de către organizatorul național și validate de către coorganizator (FECED).